Marketingzseni Marketingiskola Marketingmernok

Felhasználási feltételek

 

Adatvédelmi nyilatkozat


1. Az adatkezelõ
Az adatok kezelõje az IMX Marketing Bt. (székhely: 2096 Üröm, Csókavár u. 2., adatkezelési nyilvántartási szám: 02418-0001) és az IMX Marketing International s.r.o., Slovakia (Kasárenská 1552/26, Stúrovo, 943 01).

2. A kezelt adatok köre
A marketingiskola.hu weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynél az adatkezelõ adatokat kérhet a felhasználótól. A regisztráció feltétele az ebben a dokumentumban leírt Felhasználási feltételek elfogadása. Amikor regisztrál a weboldalunkon azzal a céllal, hogy hozzáférhessen a regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkhoz, ezzel egyidejûleg elfogadja az ebben a dokumentumban foglalt Felhasználási feltételeket.

A honlap megtekintése során a technikai mûködés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdõ és befejezõ idõpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függõen - a böngészõ, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.
Az üzemeltetõ ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. A regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy az IMX Marketing Bt. a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.
 
3. Az adatkezelés célja
A látogatás idõpontja, az IP cím, valamint a böngészõ és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer mûködésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levél elküldésének biztosítása érdekében történik.
A regisztráció során az IMX Marketing Bt. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.
Az Ön által megadott kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelõ elõvigyázatossággal tároljuk, és kizárólag a következõ célokra használjuk:

a) Értesítések és hírek küldése a Marketingiskolával, annak szolgáltatásaival, lényegesebb változásokkal, fejlesztésekkel, újabb szolgáltatások hozzáadásával kapcsolatban.

b) Más, megítélésünk szerint Önt valószínûleg érdeklõ információk, ajánlatok küldése, a Marketingiskolához kapcsolódó témakörben.

Az adatkezelõ a fent megjelölt céloktól eltérõ célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés idõtartama
A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngészõ adatok) a rendszer a böngészõ bezárásakor automatikusan törli.
A személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön ennek az ellenkezõjét kifejezetten nem kéri. Az adatai eltávolítására szolgáló kérését a felhasználó jelezheti írásban az adatkezelõ postacímén vagy a kapcsolat@imx.hu e-mail címen.
A felhasználó kérését az adatkezelõ legkésõbb 2 munkanapon belül teljesíti.

5. Kéretlen levelek
Az adatkezelõ soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küld ki kéretlen e-maileket (SPAM). Kizárólag olyan email címekre küldünk ki e-maileket, amelyeknek a tulajdonosa a weboldalaink egyikén történõ regisztrációval és a weboldal Felhasználási feltételeinek elfogadásával erre engedélyt adott. Amennyiben a felhasználó úgy gondolja, hogy kéretlen levelet kapott tõlünk, vagy valakitõl, aki az IMX Marketing Bt. vagy a Marketingiskola képviselõjének adja ki magát, kérjük, értesítsen minket a kapcsolat@imx.hu email címen, és mi haladéktalanul kivizsgáljuk az ügyet. A vizsgálat segítése érdekében kérjük, adjon meg minden részletet, amit csak tud, és továbbítsa nekünk az Ön által kapott e-mailt teljes egészében.

6. Az adatokhoz hozzáférõk köre, adatfeldolgozók
Az IMX Marketing Bt. nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére az felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külsõ cégek vagy személyek számára vagy nevében.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai mûködés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelõ munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelõ nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben elõírt, kötelezõ adattovábbításokra. Az adatkezelõ az egyes hatósági adatkérések teljesítése elõtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhetõ a felhasználó e-mail címe.

7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adatai kezelésérõl minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelõ kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelõ levelezési címén, a kapcsolat@imx.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelõ levelezési címén, illetve a kapcsolat@imx.hu e-mail címén.

A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelõ levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az adatkezelõtõl semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál elõfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is.
A leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely - adatkezelõ által küldött - e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti a kapcsolat@imx.hu e-mail címen.
A levelezésrõl való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

8. Változtatások
Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, az adatkezelõ értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott email címre. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az email értesítéstõl számított 8 napon belül jelezheti a kapcsolat@imx.hu ügyfélszolgálati email címen. Ebben az esetben a felhasználó adatait töröljük a rendszerbõl, és ezzel a két fél közötti kapcsolat és bármilyen követelés megszûnik. Amennyiben a felhasználó az értesítéstõl számított 8 napon belül nem jelzi, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor azokat elfogadottnak tekintjük.

9. Biztonság
A Marketingiskola.hu-ra bevitt adatokat saját szerverünkön, megfelelõ biztonsági intézkedések mellett tároljuk. Az adatokról minden nap biztonsági másolatot készítünk, amelyet más, hasonlóan biztonságos szervereken is tárolhatunk, arra az esetre, ha valamilyen technikai vagy emberi hiba miatt megsérülnének a saját szerverünkön tárolt adatok. A regisztrációval felhasználóink elfogadják, hogy adataikat az ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.


10. Jogérvényesítési lehetõségek
Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az IMX Marketing Bt. megsértette a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság elõtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelõ kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. § tartalmazza.
Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a kapcsolat@imx.hu email címre juttassa el. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétõl legkésõbb 72 órán belül válaszol az adatkezelõ.

A Marketingiskola a Magyar Köztársaság területén érvényes jogszabályok szerint mûködik, bármilyen vitás kérdésben a Magyar Köztársaságban érvényes jogszabályok a mérvadók.

11. Kikötés
Az adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bõvül, vagy ha jogszabály azt kötelezõvé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérõ kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelõ 15 nappal elõre közzéteszi honlapján.
 
A felhasználásra vonatkozó feltételek

1. Szerzõi jogvédelem

A Marketingiskola.hu honlapján elérhetõ minden anyag szerzõi jogvédelem alatt áll. Használatuk feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintõ szerzõi jogokat és a szellemi alkotásokhoz fûzõdõ egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A Marketingiskola.hu-n található anyagokat kizárólag az IMX Marketing Bt. elõzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, elõadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

2. A használat díja
A Marketingiskola használati díja a Regisztrációs oldalon leírtak szerint alakul.
A díj tartalmazza a Marketingiskola korlátlan használatát a belépés aktiválásától számított 1 évig.
Az 1 év leteltével a mindenkori alapdíj (vagyis nem a kedvezményes díjak, hanem a normál ár) 20%-áért megújíthatja elõfizetését újabb egy évre.
A Marketingiskola anyagai folyamatosan frissülnek, így minden belépéskor Ön a legfrissebb verziót fogja látni.

A díj nem tartalmazza a személyre szóló konzultációt, akár online, akár személyes vagy telefonos formában.

3. Felelõsség
A Marketingiskola.hu nem vállal felelõsséget a Marketingiskola.hu honlap használatából eredõ közvetett vagy közvetlen károkért.